ARRANGEMENTER

Kurser og konferencer

Lokalt udbyder hvert CFU en lang række pædagogiske og faglige kurser og konferencer - alle med praksisnærhed som omdrejningspunkt.

Se de aktuelle kursustilbud på de lokale CFU'ers hjemmesider.

 

Messer og events

På tværs af landet afholder CFU desuden faglige, nationale messer og events - mange af dem i samarbejde med eksterne partnere som forlagsbranchen, faglige foreninger m.fl.


Lærfest logo

Lærfest

Lærfest er en stor fag- og salgsmesse, som CFU’erne i Danmark arrangerer i tæt samarbejde med undervisningsforlagsbranchen. På de årlige messedage kan besøgende få inspiration, ideer og indblik i markedets mange aktuelle læremidler og øvrige resurser til undervisningen.

Målgruppen er lærere, skoleledere, skolepædagoger, konsulenter og andre med interesse for undervisning og skoleudvikling i grundskolen.

I 2023 afholdes Lærfest udelukkende i Aarhus, suppleret af digitale tilbud. Vi sigter imod at afholde Lærfest i København igen i 2024 - og ser imens frem til gode messedage i Aarhus den 19. og 20. april 2023.

Gå til lærfest.dk

Big Bang logo

Big Bang

Big Bang er Danmarks største naturfagskonference og -messe. Den er for alle, der underviser, formidler eller forsker inden for det naturvidenskabelige felt - i grundskolen, på ungdomsuddannelserne eller på de videregående uddannelser.

Hvert år mødes over 1.650 deltagere til to fagligt stimulerende og udviklende dage. Deltagerne oplever et væld af spændende oplæg, workshops, aktuelle keynote speakers, summende messestemning, inspirerende værksteder og konkrete ideer til udvikling af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag.

Næste gang den 22.-23. marts 2023.

Gå til bigbangkonferencen.dk