PROJEKTER

CFU udvikler og drifter i fællesskab en række større faglige projekter, der relaterer til læremidler og undervisning - både på tværs af professionshøjskolerne og med eksterne partnere som Danmarks Radio, LEGO Fonden, LB Forsikring, Astra, Centralbibliotekerne m.fl.

Læs her om de aktuelle projekter, CFU deltager i.
Distance Learning through Play

Med nedlukningen i marts 2020 blev alle landets skoler kastet ud i at undervise på afstand. Alle var nødt til at tænke nyt og finde gode løsninger online, udenfor og hjemme, og der blev gjort helt unikke erfaringer med online og blended learning.

CFU Danmark har i 2020-21 gennemført et projekt, der skal samle de gode eksempler og materialer, der er skabt eller har fået nyt liv under coronanedlukningen. Vi har sat fokus på, hvordan digitale formater i særlig grad kan understøtte kreativitet, samarbejde, problemløsning og leg - nogle af de kvaliteter, som måske har sværere vilkår online og på afstand.

Projektet er støttet af LEGO Fonden og bygger videre på erfaringer fra bl.a. Sofaskolen og CFU's nationale og internationale netværk. 

Projektet forventes fortsat i en version 2 i efteråret 2021.

Læs mere på Distance Learning through PlayNetværk om teknologiforståelse

I et nationalt forsøg afprøver udvalgte skoler forskellige måder at indføre teknologiforståelse i undervisningen på. Forsøget skal afklare, hvordan  teknologiforståelse skal implementeres i hele landet.

Netværk om teknologiforståelse er et CFU-projekt, der giver mulighed for, at skoler og kommuner allerede nu kan starte med forskellige kapacitetsopbyggende indsatser, så de kommer bedst muligt fra start. Det sker gennem forskellige aktiviteter, som kan tilpasses den enkelte skoles umiddelbare ståsted og behov, fx:
- Workshops, oplæg og netværk
- Samarbejde med lærerteams på skoler
- Længerevarende kompetenceforløb for lærere

Alle aktiviteter er gratis, da projektet er støttet af Villum Fonden frem til 2023.

For mere information kontakt: Projektleder Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41

Læs mere på teknet.cfu.dkUltra:bit

Ultra:bit er et femårigt projekt, som styrker elevernes nysgerrighed og kreativitet i forhold til at arbejde med og tage stilling til teknologi. Over 100.000 elever har deltaget, mere end 4.000 lærere har været på kurser og omkring 80% af de danske skoler deltager i projektet. Projektet har vundet flere internationale priser.

Uddeling: Alle landets 4.-8. klasser er blevet tilbudt sæt med små programmerbare mikrocomputere, såkaldte BBC micro:bits.

Læremidler: Der er udviklet en lang række af undervisningsmaterialer, som er ligger frit tilgængelig ressource online.

Taskforce-kurser: Lærere får mulighed for at deltage i taskforce-kurser, der introducerer lærerne i brugen af kodning og teknologi i fagene. Disse afvikles fortrinsvis på skolerne - enten fysisk eller online.

Ultra:bit er udviklet og gennemføres i samarbejde med DR og Astra.
Projektet er støttet af Industriens Fond.

Gå til ultrabit.cfu.dk
Dataforståelse

Dataforståelse er et etårigt projekt, hvis formål er at inspirere og støtte lærere i 5.-10. klasse med ideer, redskaber og viden til undervisning i forståelse af data på sociale medier og i apps.

Frem til udgangen af oktober 2020 udbydes gratis workshops i hele landet for lærere og pædagoger. Desuden findes en lærermanual med baggrundsviden, øvelser og tilhørende videoer på projektets hjemmeside. Flere af efterårets workshops livestreames, så flere har mulighed for at deltage. Læs mere om livestreams på projektets hjemmeside.

Projektet om dataforståelse er udviklet og gennemføres af CFU-konsulenter i samarbejde med dataetisk ekspert Pernille Tranberg og Lærerstandens Brandforsikring.

Gå til dataforståelse.dkSøgSmart

SøgSmart er et gratis digitalt værktøj for 3.-9. klasse, som hjælper eleverne til at blive kompetente informationssøgere.

Værktøjet kan bruges i alle fag, da det er elevernes autentiske informationsbehov, dem driver dem frem i processen.

SøgSmart er enkelt og let at bruge og får klassen til at samarbejde om systematisk kildekritik.

SøgSmart er udviklet i samarbejde med Centralbibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Gå til søgsmart.dk

 Med Skolen i Biografen (MSIB)

MSIB byder på biografoplevelser til hele skoleforløbet. Programmet er spændende og varieret og er en blanding af kendte og knap så kendte film - alle af høj kvalitet. Til samtlige film hører undervisningsmaterialer, som kan hentes gratis på Filmcentralen.

I 2021-22 er billetprisen 18-28 kr. afhængigt af kommunalt tilskud, og det er udelukkende skoler i kommuner, som er med i ordningen, der kan bestille billetter. Booking foregår på mitcfu.dk/msib.

MSIB er et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut, filmudlejere, biografer, kommuner og CFU’erne i Danmark.

Læs mere på flmcentralen.dk

 
Vurdigi

CFU har udviklet sitet Vurdigi.dk, hvor fagteams, skoler og kommuner kan hente hjælp til vurdering af læremidler.

Vurdigi.dk findes refleksionsspørgsmål til alle typer af læremidler samt informationer om proces og udvikling af læremiddelforløb. Formålet er at skabe fælles sprog, refleksion og viden om læremidler.

De lokale CFU'er hjælper desuden gerne med råd og vejledning til, hvordan fagteamet, skolen eller kommunen kan arbejde med vurdering af læremidler. Både analoge og digitale. 

Læs mere på Vurdigi.dk